pierwsze takie szkolenie w polsce

Analiza akustyczna mowy

W DIAGNOZIE I TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

O szkoleniu

Pierwsze szkolenie z analizy akustycznej mowy dla logopedów

Przygotowałem dla Ciebie program trzydniowego warsztatu, podczas którego nauczysz się, jak w prosty sposób maksymalnie obiektywizować swoje diagnozy logopedyczne, wykorzystując do tego techniki analizy akustycznej mowy. Wykorzystywanie tejże analizy niejednokrotnie ukierunkowało program mojej terapii, pozwoliło mi w klarowny sposób obrazować problemy pacjentom i ich rodzicom na wykresach oraz w rzeczowy sposób komunikować się z innymi specjalistami. Po naszych spotkaniach zdobędziesz umiejętności, które z powodzeniem wykorzystasz podczas całego procesu rehabilitacyjnego.

Zależy mi na tym, aby zagadnienia związane z akustyką artykulacyjną były przedstawione w jak najbardziej przystępny sposób dla logopedów, dlatego całość szkolenia zaprojektowałem tak, aby wszystkie zagadnienia były tłumaczone na przykładach pochodzących prosto z gabinetu logopedycznego. Zachęcam do zabrania ze sobą laptopa, słuchawek i mikrofonu (na potrzeby edukacyjne może być także wbudowany w laptop). Szkolenie ma charakter praktyczny, obejmuje 20 godzin dydaktycznych sumiennej pracy oraz kończy się godzinnym egzaminem z umiejętności zdobytych na szkoleniu.

dla

LOGOPEDÓW

Organizujemy szkolenia w całej Polsce.

DLA

Instytucji

Przeszkolimy Twój zespół.

Oprzyj swoją diagnozę o dane obiektywne

Dlaczego warto?

analiza akustyczna mowy w diagnozie i terapii logopedycznej

Szkolenie zaprojektowaliśmy z myślą o praktycznym zastosowaniu analizy w gabinetach logopedycznych, dlatego w większości będziemy uczyć się na przykładach.

praktyczny warsztat

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez neurologopedę i audiologa, na co dzień prowadzącego własny gabinet oraz współpracującego z największym polkim wydawcą ed-tech jako software engineer

DOŚWIADCZENIE

W ramach szkolenia będzie możliwość podejścia do egzaminu sprawdzającego umiejętności analizy akustycznej. każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę

egzamin i certyfikat

Dowiedz się więcej

Program

POZNAJ PROGRAM TRZYDNIOWEGO WARSZTATU
Z ANALIZY AKUSTYCZNEJ MOWY

 1. Wprowdzenie – powitanie, zarys historyczny oraz podstawy używania analizy akustycznej mowy
 2. Różnice i zależności pomiędzy analizą akustyczną, audytywną i artykulacyjną
 3. Akustyczne cechy mowy; Relacja parametrów akustycznych i audytywnych mowy
 4. Metody opisu sygnału mowy; Opis czasowo-częstotliwościowy
 5. Norma dźwięków mowy polskiej
 6. Zjawiska akustyczne, a zjawiska artykulacyjne; Formanty dźwięków mowy; Zależności pomiędzy wysokością formantu drugiego, a układem masy języka
 7. Struktura akustyczna głosek polskich
 1. Wizualizacja dźwięków mowy, analiza spektrogramu i oscylogramu (na przykładzie zaburzeń oddechowych)
 2. Praca z oprogramowaniem Praat
 3. Wprowadzenie do analizy formantów
 4. Analiza periodyczności F0 (na przykładzie osób z zaburzeniami słuchu i mowy)
 5. Podsumowanie praktyczne I (na przykładzie osób z dysfonią)
 6. Analiza parametrów dźwięczności (na przykładzie osób z mową bezdźwięczną)
 7. Analiza parametru VOT (na przykładzie osób z niedosłuchem)
 8. Analiza parametrów nosowości (na przykładzie osób z rynolalią)
 9. Ocena deformacji czasowej zmienności widma (na przykładzie osób z rozszczepami)
 1. Analiza akustyczna iloczasu i parametrów relacyjnych (na przykładzie osób z zaburzeniami płynności mówienia)
 2. Ocena porównawcza realizacji mowy (na przykładzie sybilantów)
 3. Zniekształcenia struktury harmonicznej widma (na przykładzie osób z dysfonią)
 4. Ocena realizacji zwartowybuchowości i zwartoszczelinowości (na przykładzie normy artykulacyjnej oraz dyslalii)
 5. Analiza akustyczna rotacyzmów
 6. Sesja dodatkowych pytań
 7. EGZAMIN

SPOTKAJMY SIĘ

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Zapraszamy na trzydniowe warsztaty z analizy akustycznej dla logopedów. Przewidzieliśmy spotkania w następujących terminach:

wrze

6-8

2024

Analiza akustyczna mowy w diagnozie i terapii logopedycznej

KRAKÓW | 1600 PLN

KRAKÓW, MAŁOPOLSKIE

WRZE

13-15

2024

Analiza akustyczna mowy w diagnozie i terapii logopedycznej

ŁÓDŹ | 1600 PLN

Łódź, łódzkie

prowadzący

Neurologopeda, logopeda ogólny i audiolog. Interesuje się wykorzystywaniem nowych technologii w diagnozie i terapii logopedycznej. Jest założycielem Senedu Institute oraz prowadzącym gabinet neurologopedyczny w Lublinie. W swoim gabinecie specjalizuje się głównie w diagnozie i rehabilitacji neurogennych zaburzeń mowy oraz funkcji prymarnych. Pracuje głównie z noworodkami i niemowlętami oraz z osobami dorosłymi z dyzartrią i afazją. Na stałe współpracuje z Neurokliniką daVinci w Lublinie, będącą jedną z najnowocześniejszych placówek skupiających specjalistów neuronauk w regionie oraz z Kliniką Psychiatrii USK. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, autorem publikacji naukowych z zakresu logopedii.

W ramach rozwijania swojej pasji do angażowania wysokich technologii w obiektywizacji procedur diagnostycznych stale rozwija swoją wiedzę, bierze udział w warsztatach tematycznych oraz współpracuje z największym w Polsce wydawcą ed-tech w zakrsie wytwarzania oprogramowań terapeutycznych i edukacyjnych jako Software Engineer.
Ze szczególnym szacunkiem i wdzięcznością podchodzi do tradycji polskiej myśli logopedycznej. Uważa, że jest podstawą wszystkich jego sukcesów terapeutycznych. Ukończył logopedię z audiologią na UMCS w Lublinie (współprowadzoną z IFPS Światowego Centrum Suchu) oraz specjalność neurologopedyczną na Uniwersytecie Gdańskim oraz Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Przed rozpoczęciem własnej praktyki doświadczenie zdobywał na Oddziale Neurologicznym i Udarowym szpitala Copernicus w Gdańsku, w prywatnych gabinetach logopedycznych oraz w placówkach oświatowych.

Misja

Mam wielkie przekonanie do nadrzędnej wartości mowy w procesie poznawania świata i siebie. Chciałbym rozwijać wiedzę na jej temat po to, by budować powszechny dostęp do pracy nad mową i umysłem - szczególnie dla tych, którzy potrzebują tego wsparcia najbardziej. Mam nadzieję robić to w możliwie najbardziej zobiektywizowany sposób - choć wiem, że piękno mowy i języka nie zawsze da się kwantyfikować

Michał Mazur - Logopeda Lublin

Kontakt

 

tel.: 794 368 238
e-mail: mazur.logopeda@gmail.com

Informacje